הערכים מאחורי הרעיון הקיבוצי | YNET | קיבוץ להב

הקיבוציים היו מאופיינים כבר מתחילת דרכם במספר סממנים מרכזיים, כמו הלינה המשותפת, חדר האוכל, ושיתוף כלכלי כולל. YNET, בשיתוף התנועה הקיבוצית, מדגישים את הערכים שעומדים מאחורי הרעיון הקיבוצי, ערכים שכוללים הדדיות, ערבות, והשתתפות וקבלה של כל אחד לפי צרכיו.

גם היום, כאשר קיבוצים רבים עוברים הפרטה, הרעיון של ערבות הדדית עומד איתן. "כל משפחה אחראית לפרנסה שלה, אך קיים תקנון מסודר אצל רשם האגודות השיתופיות, שמקבע בחוק המדינה את עקרון הערבות ההדדית. כאשר הקיבוץ ייכנס למשבר, הערבות ההדדית תגבור על זכות הקניין, וחברי הקיבוץ יפרנסו קודם את מי שמרוויח פחות ונמצא במצוקה", מסביר ניר מאיר, מזכ"ל התנועה הקיבוצית.

בקיבוץ להב מסכימים עם המסר: "ערבות הדדית היא אחת מאבני התווך של הקיבוץ, וכל חבר וחברה שווים פה בעינינו. זה הקסם שבחיי קיבוץ".

נגישות